ΕΜΠ

ΕΑΑΚ:
    www.eaak.grΑγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών:
    ΑΡ.Α.Χ.ΤΟ.


Αρχιτεκτονική:
    Α.Κ.Α.


Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών:
    ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ φοιτητών ΣΕΜΦΕ


Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ:
    ΑΝ.Α.Φ.Η.


Μηχανολόγων Μηχανικών:
    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΥΡΒΗ


Μεταλλειολόγοι Μεταλλουργοί Μηχανικοί
    Α.Χ.Μ.ΜΕΤ.    


Πολιτικοί Μηχανικοί:
    ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ.


Χημικοί Μηχανικοί:
    Χ.Α.Μ.Α.Σ.