Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ?


Παρά την απόφαση του φοιτητικού συλλόγου και την παρουσία πολλών φοιτητών για την ακύρωση της διαδικασίας της εξωτερικής αξιολόγησης, τελικά αυτή έγινε μυστικά με ευθύνη των καθηγητών. Το κείμενο-έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης (γραμμένο στα αγγλικά και με δύσκολη ορολογία) κινείται όπως είχαμε επισημάνει και ως σχήμα, στις κατευθύνσεις του νόμου  Διαμαντοπούλου και αντίστοιχων πανευρωπαϊκών διακηρύξεων  (Μπολόνια, Πράγα κλπ).
Πιο συγκεκριμένα, αν ξεπεράσουμε τις κολακίες και τις αερολογίες (σχολή στολίδι, πρωτοπορία στην Ευρώπη κλπ) , μπορούμε να εντοπίσουμε τους βασικούς άξονες με τους οποίους καταπιάνεται το κείμενο της αξιολόγησης :

Αρχικά , η έκθεση προτείνει τη συγχώνευση κάποιων μαθημάτων στα πρώτα εξάμηνα (π.χ. Ανάλυση 1 , Ανάλυση 2) την αφαίρεση κλασικών μηχανολογικών μαθημάτων (Μ.Ε.Κ. , μεταφορά θερμότητας) , ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που συνδέονται με τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς (π.χ. Μαθήματα “πράσινης” ανάπτυξης). Με λίγα λόγια βλέπουμε την προσπάθεια εξειδίκευσης του πτυχίου και της σχολής που οδηγεί και στην μείωση του πεδίου επαγγελματικής απασχόλησης(ως μηχανολόγοι πχ).

Σε σύνδεση με τα παραπάνω ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Βέβαια ανατρέχοντας στις διακηρύξεις και τους νόμους των προηγούμενων ετών , παρατηρούμε ότι αυτή η κινητικότητα έχει ως προϋπόθεση την διάσπαση των πτυχίων (δύο κύκλοι σπουδών) και στη δημιουργία ατομικού φάκελου προσόντων. Δηλαδή , με πρόσχημα την ανάγκη για πιο “αντικειμενική” αξιολόγηση  των φοιτητών και των ιδρυμάτων παρατηρούμε μία προσπάθεια κατακερματισμού των πτυχίων σε ένα άθροισμα πιστωτικών μονάδων με έωλα επαγγελματικά δικαιώματα.

Είναι προφανές ότι από τη μία η εξειδίκευση του πτυχίου και από την άλλη η μετατροπή του σε ατομικό φάκελο προσόντων, συνδέονται με την γενικότερη τάση επιβολής ατομικών συμβάσεων σε επίπεδο εργασίας , με στόχο φθηνούς εργαζόμενους με ελάχιστες δυνατότητες συλλογικών διεκδικήσεων.


Ø  Μεγάλη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ενός στρατηγικού πλάνου με αναφορά την έρευνα και τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει.. Συγκεκριμένα θεωρείται επιτακτικό να παράγει άμεσα, ορατά και ''εφαρμόσιμα''( που μπορούν να αποφέρουν κέρδη) αποτελέσματα και να περιορίζεται σε συγκεκριμένους, όσο το δυνατόν πιο παραγωγικούς, τομείς ( στο τώρα ενέργεια και περιβάλλον). Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται ένα δεσμευτικό πλαίσιο(για πιο αποδοτική-εφαρμοσμένη έρευνα) που καλείται να εφαρμόσει η σχολή για να αντιμετωπίσει την υποχρηματοδότηση και τις συγχωνεύσεις.

Ø  Αναφορικά με τους ρυθμούς σπουδών, η έκθεση παρότι αναγνωρίζει το πρόβλημα του χρόνου που απαιτείται για την περάτωση των σπουδών(ο μέσος όρος αγγίζει τα 8 χρόνια), προτείνει περισσότερες προόδους, εργασίες και projects. Δεν είμαστε αφελείς για να πιστέψουμε ότι οι αξιολογητές είναι καθυστερημένοι νοητικά και δεν μπορούν να συσχετίσουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα, τις προόδους, το χαμηλό όριο δήλωσης μαθημάτων με τον μεγάλο μέσο όρο αποφοίτησης στους ναυπηγούς , αντίθετα θέλουν να επιβάλλουν ακόμα πιο ασφυκτικούς ρυθμούς σπουδών στην κατεύθυνση του νόμου Διαμαντοπούλου για να απονεκρώσουν κάθε συλλογική διαδικασία στο ελληνικό πανεπιστήμιο συνολικά και να μας προετοιμάσουν να δεχόμαστε τις αλλαγές προς το χειρότερο στη ζωή μας όπως πρέπει, φρόνιμα...
Βέβαια οι παραπάνω αντιλήψεις δεν μας είναι άγνωστες αφού έχουν διατυπωθεί πάμπολλες φορές από μερίδες καθηγητών. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα ότι μετά την απόφαση      του φοιτητικού συλλόγου για μπλοκάρισμα της αξιολόγησης, αυτοί που βρέθηκαν μπροστά μας ήταν οι καθηγητές της σχολής μας. Ίσως και αυτός να είναι ο λόγος που δέχονται τόσο θερμά συγχαρητήρια στο κείμενο της αξιολόγησης. Παραδοσιακά στα ιδρύματα αλλά και πιο συγκεκριμένα στη σχολή μας οι καθηγητές προωθούν με έναν άμεσο και πολλές φορές εκβιαστικό τρόπο πιο εντατικούς ρυθμούς σπουδών. Παραδείγματα πολλά: διώξιμο φοιτητών από το μάθημα λόγω αργοπορίας , πρόοδοι και αναντίστοιχα μεγάλος αριθμός εργασιών σε σχέση με τη σημασία του μαθήματος. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί συγκέντρωση υποχρεωτικών παρουσιών-bonus στο μάθημα της τεχνολογικής οικονομικής, κάτι που συνιστά σαφή διάκριση μεταξύ των φοιτητών και εκβιασμό τους για να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Σε μία σχολή με ιδιαίτερα ασφυκτικούς όρους φοίτησης (προαπαιτούμενα αλυσίδες όριο δήλωσης, πρόοδοι ) λογικές σχολείου όπως οι παραπάνω, είναι ιδιαίτερα προβληματικές και επικίνδυνες. Σε μία περίοδο δύσκολη για την πλειοψηφία της κοινωνίας και συγκεκριμένα για τους φοιτητές , τη στιγμή που πολλοί από μας δεχόμαστε πιέσεις είτε από την οικογένεια(οικονομική πίεση) είτε από μία πιθανή δουλειά , φαινόμενα δήθεν αντικειμενικών αξιολογήσεων που ωθούν προς πιο ασφυκτικούς ρυθμούς σπουδών αλλά και φαινόμενα καθηγητικής έπαρσης θα βρουν απέναντί τους όλους τους φοιτητές!


 ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:45

 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/6 ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ

·         ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
·         ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
·         ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
·         ΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
·         ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ


ΑΝΤΑΡΣΙΑ
Ανεξάρτητο Αριστερό σχήμα Ναυπηγών Μηχ. Μηχ. που συμμετέχει στα Ε.Α.Α.Κ

antarsia-eaak.blogspot.com