Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Κάποια ερωτήματα σε σχέση με την κίνηση “συμφιλίωσης” των Ναυπηγών καθηγητών

Τη Δευτέρα 25/5 ο κοσμήτορας έχει καλέσει τους φοιτητές σε ανοιχτή συζήτηση για εκπαιδευτικά θέματα. Με άλλα λόγια, μετά από οχτώ μήνες που έχει ανοίξει το ζήτημα των προαπαιτουμένων, μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις από πλευράς φοιτητικού συλλόγου και αμέσως μετά τις φοιτητικές εκλογές (!), ο κόσμητορας και οι καθηγήτες καλούν τους φοιτητές για διάλογο στο αμφ. Α. Είναι αλήθεια ότι αυτή η κίνηση είναι αποτέλεσμα των δράσεων των φοιτητών και αποτελεί μία πρώτη κίνηση υποχώρησης από πλευράς των καθηγητών στις πιέσεις που δέχτηκαν.
Παρόλα αυτά, αυτή η κίνηση δημιουργεί κάποια ερωτήματα που καλό θα ήταν να απαντηθούν. Καταρχάς, η φυσιογνωμία αυτής της συζήτησης είναι εμφανώς προβληματική καθώς παρακάμπτεται ο ρόλος του φοιτητικού συλλόγου, τις συλλόγικες του διαδικασίες, την πολιτική κουβέντα στο εσωτερικό του και τελικά τις αποφάσεις του. Επιπλέον, απευθύνεται στους φοιτητές με όρους ατομικούς, ενισχύοντας την ιδεοληψία των καθηγητών ότι τα προβλήματα των φοιτητών δεν διαπερνούν ενιαία και στην ολότητά τους τούς φοιτητές της σχολής. Τέλος, δεν διασφαλίζει ότι αυτή η διαδικασία κινείται στην κατεύθυνση των αποφάσεων του φοιτητικού συλλόγου και δεν αποτελεί άλλο ένα τερτίπι των καθηγητών σε συνέχεια του εμπαιγμού τους. Ωστόσο, από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι ο σύλλογος πρέπει να συμμετέχει μαζικά στη διαδικασία, αφού αποτελεί και νίκη από την πλευρά του, πιέζοντας να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του για ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών.
Είναι γνωστό σε όλους, ότι ο τεράστιος μέσος όρος αποφοίτησης (8,3) οφείλεται στο επιβαρυμένο πρόγραμμα σπουδών με προόδους, προαπαιτούμενα, το θέμα πλοίου, τα μαζικά κοψίματα. Κάποια πράγματα, όμως, δεν ανήκουν σε μια καθαρά ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά αποτελούν ιδεοληψίες και θεσμοί που απλά διαμορφώνουν χειρότερους όρους φοιτητικής καθημερινότητας. Τη Δευτέρα, όμως, το βάρος πρέπει να πέσει πάνω στο ζήτημα των προαπαιτουμένων καθώς αποτελεί το βασικό αίτημα του συλλόγου το τελευταίο χρόνο. Τα προαπαιτούμενα ως θεσμός δεν έχουν ακαδημαϊκή ουσία ούτε είναι, προφανώς, αυτά που δίνουν κύρος στη σχολή μας. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οργάνωνει ο ίδιος τις σπουδές του και όχι να περιορίζεται απο γραφειοκρατικά κολλήματα που το μόνο που κάνουν είναι να τιμωρούν όσουν δεν ακολουθούν πιστά το ασφυκτικούς ρυθμούς σπουδών. Άλλωστε, η ουσιαστική προαπαίτηση σε ορίσμενα μαθήματα είναι γνωστική, υπάρχει αντικειμενικά και δεν παρακάμπτεται. Σε τελική ανάλυση, είναι απαράδεκτο με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί να υπάρχουν δικλείδες που κρατούν τους ναυπηγούς 2 και 3 χρόνια πίσω. Στη βάση αυτών, επόμενο είναι να μη μας καλύπτει η πρόταση για κατάργησή τους μόνο για όσους χρωστούν λιγότερο από 10 μαθήματα και έχουν ξεκινήσει διπλωματική (τελειόφοιτοι) καθώς αυτή αφορά πολύ μικρό κομμάτι της σχολής και γιατί όσο υπάρχουν τα προαπαιτούμενα πρέπει να φτύσουμε αίμα ή να φτάσουμε 7ο έτος για να θεωρούμαστε τελειόφοιτοι.

Τη Δευτέρα, λοιπόν, ο σύλλογος θα έχει στα χέρια του 35 αποφάσεις γενικών συνελέυσεων τα τελευταία 2 χρόνια, 270 ονομαστικές υπογραφές και την ομόφωνη ρητή στήριξη όλων των φοιτητικών συλλόγων του ΕΜΠ. Και φυσικά τα στοιχεία από τις 2 περσινές εξεταστικές στις οποίες είχαμε καταφέρει να μην ισχύσουν τα προαπαιτούμενα, τα οποία αποδεικνύουν το πόσο ανούσια είναι.