Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Κινητοποίηση στο γραφείο του Ζαραφωνίτη για το θέμα πλοίου

 Στην βάση της αποφάσης της γενικής συνέλευσης νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την κουβέντα για το ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ, περιγράφοντας από την μια τα πιο βασικά προβλήματα που έχουμε εντοπίσει, και από την άλλη να συγκροτήσουμε ένα πλαίσιο διεκδίκησης των φοιτητών (,,,ανεξαρτήτου έτους είναι κάτι που θα συναντήσουμε όλοι μας αργά η γρήγορα) για τον «εξανθρωπισμό» του:

 Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς κατά την εκπόνηση του Πλοίου είναι η πλήρης απουσία ενός σοβαρού και αναλυτικού οδηγού εκπόνησης για το Θέμα Πλοίου που να καθοδηγεί και να βοηθάει ουσιαστικά σε όλα τα ερωτήματα, αυτή η έλλειψη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελλείματα που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη και χρονοβόρα την εκπόνηση του Πλοίου. Επίσης ακόμα και η στοιχειώδης αναλυτική εκφώνηση για τα ζητούμενα κάθε ερωτήματος, αποτελεί μάλλον πολυτέλεια για αρκετά ερωτήματα του Πλοίου.
  Όμως σαν να μην έφτανε το χάος στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές με ευθύνη της σχολής κατά την εκπόνηση του Πλοίου, όταν έρχεται η ώρα της εξέτασης ξεκινάνε τα «όργανα». Σε ορισμένα ερωτήματα (πχ στο 7) η εξέταση έχει τα χαρακτηριστικά ερωτήσεων πάνω σε όλη την Θεωρία της Υδροστατικής και όχι πάνω στην δουλειά του κάθε φοιτητή. Αυτός ο τρόπος εξέτασης πέρα από το γεγονός ότι επιβραδύνει την εκπόνηση του Πλοίου, ευνοεί ταυτόχρονα και όσους έχουν δώσει το Πλοίο τους επί πληρωμή «έξω».  Επίσης οι χρόνοι μέχρι την εξέταση αλλά και επανεξέταση σε ορισμένα ερωτήματα είναι πολύ μεγάλοι καθυστερώντας ανούσια τους φοιτητές. Επιπρόσθετα στα παραπάνω προβλήματα, σε ορισμένα ερωτήματα (πχ στο 10), οι φοιτητές δεν μπορούν να παραδώσουν όποτε διεκπεραιώσουν την δουλειά τους αλλά μόνο τις περιόδους-deadlines που εξαγγέλλει ο καθηγητής, δημιουργώντας και άλλες δυσκολίες και καθυστερήσεις στους φοιτητές.
 Τελευταίο αν και όχι αμελητέο πρόβλημα είναι η ανεπάρκεια ποιοτική και ποσοτική του pc lab για τις ανάγκες των φοιτητών που κάνουν Πλοίο και συνολικά της σχολήςOι υπολογιστές ποσοτικά είναι υπερβολικά λίγοι με αποτέλεσμα ακόμα και ολόκληρες μέρες να χάνονται για τους φοιτητές που κάνουν Πλοίο και χρησιμοποιούν συγκεκριμένα ειδικευμένα προγράμματα που δεν υπάρχουν «σπασμένα» , ενώ και ποιοτικά οι υπολογιστές πολλές φορές «κρασάρουν».
Τα παραπάνω προβλήματα όπως είπαμε και παραπάνω αν και αφορούν άμεσα τους φοιτητές που κάνουν Πλοίο είναι ζητήματα που όλοι θα αντιμετωπίσουμε αργά ή γρήγορα. Υπό αυτή την έννοια  πρέπει συλλογικά και στη βάση της τελευταίας απόφασης του Φοιτητικού Συλλόγου να αγωνιστούμε από κοινού για «εξανθρωπισμό» του Θέματος Πλοίου, την Κατάργηση των Προαπαιτουμένων, την κατοχύρωση διπλής εξεταστικής τον Ιούνη. 
Σε αυτή την κατεύθυνση διεκδικούμε άμεσα για το θέμα Πλοίου:
Ø Δημιουργία και ανάρτηση με ευθύνη της σχολής και των αρμόδιων καθηγητών, ενός πλήρους οδηγού μελέτης για το πλοίο, που να καθοδηγεί αναλυτικά τους φοιτητές
Ø Ανάρτηση στο διαδίκτυο αναλυτικών απαιτήσεων για το κάθε ερώτημα
Ø Εξετάσεις που να ανταποκρίνονται στην δουλειά των φοιτητών και όχι επί παντός επιστητού
Ø Μείωση του χρόνου αναμονής για εξέταση και επανεξέταση σε ένα ερώτημα
Ø Κατάργηση των χρονικών ορίων για την κατάθεση και εξέταση σε ένα ερώτημα
Ø  Διεύρυνση και ανακαίνιση του pc-lab

ΟΛΟΙ στην κινητοποίηση για την διεκδίκηση των παραπάνω την Τρίτη 5/5 στις 12:00 στο γραφείο του Ζαραφωνίτη