Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΣ) Ναυπηγών για τα ζητήματα των φοιτητών


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΣ)Ζωγράφου, 17 Δεκεμβρίου 2012


Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, στη σημερινή της Συνεδρίαση 17/12/2012 , εισηγείται :

Σχετικά με το αίτημα των φοιτητών που αφορά στην αύξηση του ορίου δήλωσης των μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο, η ΕΠΣ εισηγείται  μέχρι και το 8ο εξάμηνο ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν οι φοιτητές να δηλώσουν να είναι 14 ενώ, από το 9ο εξάμηνο και μετά οι φοιτητές να μπορούν να δηλώσουν όσα μαθήματα οφείλουν και μέχρι 11 που δηλώνουν για πρώτη φορά. Η ανωτέρω απόφαση προτείνεται να ισχύσει έως και το τέλος του Ακαδ. Έτους 2013-2014, όποτε και θα επανεξεταστεί.

Σχετικά με το αίτημα των φοιτητών που αφορά στην θέσπιση Πτυχιακής Εξεταστικής, η ΕΠΣ εισηγείται όσοι φοιτητές μετά το τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου οφείλουν μάθημα και έχουν καταθέσει την Διπλωματική τους Εργασία και έχουν λάβει βαθμό στο μάθημα “Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου Ι” να μπορούν με αίτησή τους προς την ΕΠΣ να ζητούν εξέταση στο εκάστοτε μάθημα. Η ΕΠΣ αναλαμβάνει την προώθηση της αίτησης στον αρμόδιο Διδάσκοντα.

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν οι:
  •    Καθηγητής Γ. Τζαμπίρας
  •   Καθηγητής Γ. Ζαραφωνίτης
  •   Καθηγητής Ν. Κυρτάτος
  •   Καθηγητής Μ. Σαμουηλίδης (Συγκαλών)
  •   εκ μέρους των φοιτητών ο κ. Ράμμος Δημήτρης
  •   και  εκ μέρους της Γραμματείας η  κα. Έφη ΜητροπούλουΓια την Επιτροπή Προπτυχιακών
Μ.Σ. Σαμουηλίδης